Præsentation af afdeling

Højvangshaven er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-5 år.
Den er normeret til 44 vuggestuebørn og 76 børnehavebørn.

Højvangshaven er bygget i 1993 og er bygget ud 2 gange siden. I 2009 og i 2012.
Der er 4 vuggestuegrupper med 12 børn på hver stue, en fleksibel gruppe med max 18 børn i alderen 2,5 til 3,5 år og 3 børnehavegrupper med børn i alderen ca.3-5 år ca. 20-25 børn på hver stue.
Der er døre mellem afdelingerne, så der kan skabes ro og tryghed for vuggestuebørnene.Bygningen er velholdt og fremstår med lyse, store Rum. Nogle rum har loft til kip. Der er lydabsorberende plader på væggene og der er lofthængte ampler over borde og legeområder.Stuerne er indrettet med små legeområder, hvor børnene kan få ro til at fordybe sig. På væggene i vuggestuegrupperne er opsat sanseplader som er med til at stimulere børnenes udvikling.

Legepladsen er ny renoveret i december 2014.Den er opdelt i legeplads for vuggestuebørn og legeplads for børnehavebørn.Legepladsen er bygget som en mini by af Esbjerg bl.a. med boreplatform, vandtårnet, byparken, byhuse og en strand med de fire hvide mænd og vandleg.De forskellige læringsstile er tænkt ind på legepladsen, der er en musikskov, et byggeområde, et science skur et sanseområde, en lille landsby til børnenes rollelege og et udeværksted.

Børnenormering:
Aldersintegreret Højvangshaven er normeret til
43 vuggestuebørn, 0-3 år
78 børnehavebørn, 3 år - skolestart

Beliggenhed:
Integreret Højvangshaven ligger i Spangsbjerg området tæt på skov og grønne områder. Og der er gode bybusforbindelser til byen og til stranden.

Bygningen:
Højvangshaven er en kommunal institution.

Den er bygget i 1993, og er siden blevet udvidet med vuggestuegrupper. Således at der nu er 4 vuggestuegrupper hvoraf den ene bliver brugt til store vuggestuebørn og små børnehavebørn.
I børnehaveafdelingen er der 3 børnehavegrupper, alle 3 stuer er integreret med børn i alderen 3-skolestart. Desuden er der et fællesrum med køkken og et værksted.

Girafgruppen for førskolebørn

Hvad skal vi lave i Girafgruppen?
Vi vil gerne give børnene en sjov, spændende og lærerig periode med mange gode oplevelser inden de forlader institutionen.
Der vil blive arrangeret aktiviteter ud fra læreplanen og med udfordringer tilpasset børnenes behov og alder.
Vi vil støtte op om det enkelte barn og fællesskabet.
Vi vil arbejde en del med ”Fri for Mobberi” hvor vi tager udgangspunkt i plancher/billeder fra ”Fri for Mobberi” kufferten, og give hinanden massage ud fra fortællinger også fra kufferten.
Der vil være en vekselvirkning mellem voksenstyrede planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og aktiviteter ud fra børnenes ønsker.
Vi vil vægte det naturlige i at børn bliver større og skal starte i skole, og at børn er meget forskellige og har forskellige kompetencer.
Vi vil lave brobygning mellem institution og skole dels ved at deltage i brobygningsmøder med de forskellige skoler i Området. Vi vil sammen med børnene tage på ture, bl.a. guidet tur på Fiskerimuseum, biblioteket, museum m.m.

Efter sommerferien samler vi Girafgruppen hver fredag formiddag på SFO`en på Cosmos Skolen afdeling Spangsbjerg.
9.30 – 12.00
Børnene skal være her senest 9.15, madkasserne sættes i køleskabet på stuen, vi pakker det selv når vi tager af sted.
Der er ca.30 børn og 3 faste voksne. 

Se folder om Girafgruppen (link)

Årsplan - link