Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Præsentation af afdeling

Højvangshaven er en kommunal aldersintegreret institution med børn i alderen 0-5 år.
 

Højvangshaven er bygget i 1993 og er bygget ud 2 gange siden. I 2009 og i 2012.
Der er 4 vuggestuegrupper med børn i alderen 0-3 år og 3 børnehavegrupper med børn i alderen ca.3-5 år
Der er døre mellem afdelingerne, så der kan skabes ro og tryghed for vuggestuebørnene.Bygningen er velholdt og fremstår med lyse, store Rum. Nogle rum har loft til kip. Der er lydabsorberende plader på væggene og der er lofthængte ampler over borde og legeområder.Stuerne er indrettet med små legeområder, hvor børnene kan få ro til at fordybe sig. På væggene i vuggestuegrupperne er opsat sanseplader som er med til at stimulere børnenes udvikling.

Legepladsen er ny renoveret i december 2014.Den er opdelt i legeplads for vuggestuebørn og legeplads for børnehavebørn.Legepladsen er bygget som en mini by af Esbjerg bl.a. med boreplatform, vandtårnet, byparken, byhuse og en strand med de fire hvide mænd og vandleg.De forskellige læringsstile er tænkt ind på legepladsen, der er en musikskov, et byggeområde, et science skur et sanseområde, en lille landsby til børnenes rollelege og et udeværksted.

Beliggenhed:
Afd. Højvangshaven ligger i Spangsbjerg området tæt på skov og grønne områder. Og der er gode bybusforbindelser til byen og til stranden.

Den er bygget i 1993, og er siden blevet udvidet med vuggestuegrupper. Således at der nu er 4 vuggestuegrupper .
I børnehaveafdelingen er der 3 børnehavegrupper, alle 3 stuer er integreret med børn i alderen 3-skolestart. Desuden er der et fællesrum med køkken og et værksted.


Skovhytten:
Som en naturlig del af at være børnehavebarn i Afdeling Højvangshaven skal jeres barn i udflytterbørnehave. Det går på skift i aftalte perioder.

Huset hedder Skovhytten og ligger på adressen Grønnegårdsvej 28 b 6705 Esbjerg Ø.

Skovhytten er bygget i 2012, det er et moderne hus, som er indrettet med grupperum, køkken, og gode toilet og pusleforhold.

Området derude giver mange muligheder for at bruge naturen til Leg, læring og oplevelser.

Børn og personale kører med De blå buser.
 

Girafgruppen for førskolebørn

Hvad skal vi lave i Girafgruppen?
Vi vil gerne give børnene en sjov, spændende og lærerig periode med mange gode oplevelser inden de forlader institutionen.
Der vil blive arrangeret aktiviteter ud fra læreplanen og med udfordringer tilpasset børnenes behov og alder.
Vi vil støtte op om det enkelte barn og fællesskabet.
Vi vil arbejde en del med ”Fri for Mobberi” hvor vi tager udgangspunkt i plancher/billeder fra ”Fri for Mobberi” kufferten, og give hinanden massage ud fra fortællinger også fra kufferten.
Der vil være en vekselvirkning mellem voksenstyrede planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og aktiviteter ud fra børnenes ønsker.
Vi vil vægte det naturlige i at børn bliver større og skal starte i skole, og at børn er meget forskellige og har forskellige kompetencer.
Vi vil lave brobygning mellem institution og skole dels ved at deltage i brobygningsmøder med de forskellige skoler i Området. Vi vil sammen med børnene tage på ture, bl.a. guidet tur på Fiskerimuseum, biblioteket, museum m.m.

Efter sommerferien samler vi Girafgruppen hver fredag formiddag på SFO`en på Cosmos Skolen afdeling Spangsbjerg.

Se folder om Girafgruppen (link)