Forældreråd

Forældrerådets opgaver kan f.eks. være at inddrage forældrenes perspektiv i dagtilbuddets arbejde, og være medarrangører af diverse lokale arrangementer f.eks. Sommerfest og forældrekaffe.

Der er valg til forældrerådet en gang om året.